METHODOLOGY & TECHNOLOGY
ABOUT
MULTIMEDIA AND SIMULATION

Education: courses

Onderwijs: vakken
(incl. practica en andere onderwijs-projecten)

Here you find two courses in English: "Technology and Simulation" and "Methods & Techniques". The rest is mostly in Dutch. Hier vind u informatie over een aantal vakken en/of cursussen - en andere onderwijs-projecten - waar ondergetekende verantwoordelijk voor is.

2002/2003:
 • Course: Technology and Simulation (T+S) (197204) (in English)
  also for master students; also on distance; 7 lectures and 7 practica;
 • Course: Methods & Techniques (scripts and building blocks) (in English)
  18 topics and a lot of examples;
 • Multimedia-ontwerp en -productie (MMop) (193705) (D1-vak)
  2 colleges en enkele practica (voor deeltijders en voltijders);
 • Workshop: Parallelism and the PI theory (a course on distance),
  a discusion with external students; 5 days (2002);
 • Psychologische ergonomie (295101) (a course for PSY),
  a lecture about feedback and control regulations (June 2003);
 • 2001/2002:
 • Course: Technology and Simulation (T+S) (197204) (in English)
  also for master students; also on distance (2001/2002);
 • Multimedia-ontwerp en -productie (MMop) (193705) (D1-vak)
  2 colleges en enkele practica (2001/2002);
 • Workshop: A Model for Learning (a course on distance),
  a discusion with external students; 5 days (2001);

  2000/2001:

 • Computersimulatie als leermiddel (CSaL) (193510) (keuzevak)
  8 colleges en 10 practica;
 • Productie van Onderwijssystemen (2000/20001) (PvO) (193507) (D1-vak) (major: TOO - Technologie voor Opleiding en Onderwijs)
  8 colleges en 10 practica; voor deeltijders en voltijders;
 • Workshop: Web Based Multimedia Systems (on distance),
  a discusion with external students over 10 days;

  1999/2000:

 • Multimedia programmeren (MMp) (193519) (D1-vak)
  7 colleges en 8 practica; voor deeltijders en voltijders;
 • Courseware Engineering Architectuur (CEA) (193530)
  2 colleges, 2-3 werkcolleges en 6-7 practica; voor deeltijders en voltijders;

  Overigen:

 • Course: Developing, Editing & Re-designing a course about Javascripts and Java-Applets for multimedia environments (blocked now);
 • Inleiding Mediakunde (voor TCW) (Inl.Mk.) (168902),
  5 colleges en 14 practica (vak inmiddels vervallen)
 • Algemene onderdelen van vakken


  Maar ondergetekende is ook als mede-docent betrokken bij de vakken:
 • Systeembenadering in de onderwijskunde (196006)
  2 colleges.
 • OKT 1, module 3: ontwerpmodellen (195601)
  7 colleges.
 • Communicatiekundige ontwerpopdracht 1 ('een plan van aanpak leren opstellen') (168607) (studierichting TCW). Mede-docent van het vak, begeleider en beoordelaar van projecten.
 • Communicatiekundige ontwerpopdracht 2 ('het leren evalueren van een product') (168608) (studierichting TCW). Mede-docent van het vak, begeleider en beoordelaar van projecten.
 • en - last but not least - bij het begeleiden van projecten en het begeleiden bij het schrijven van verslagen:
 • Onderzoeksopdracht (196037),
  Af en toe begeleider van eigen ingediende projecten
 • Literatuurstudie (19....),
  Af en toe begeleider van eigen ingediende projecten
 • Afstudeerprojecten (190000).
  Regelmatig begeleider van projecten.
 • Resources