Enkele voorbeelden van doe- en werk-taken

U ziet hier achtereenvolgens een knop-druk-taak (1) (type a), een intyp-taak (2) (type b), een selectie-taak (3) (type c), een aflees-taak (4) (type d), een instel-taak (5) (type e) en een intyp-taak (6) (type f).

Opdracht 1 (type a)

Hier onder zie je een knop met opschrift 'display getal'. Klik hierop.

We noemen dit (hier) een knop-druk-taak.

Opdracht 2 (type b)

Typ hieronder - achter de 8 of er over heen - een willekeurig getal. Daarna mag je klikken op de knop met het opschrift 'reken'.

We noemen dit (hier) een intyp-taak.

Opdracht 3 (type c)

Druk op een van de drie onderstaande knoppen. Allemaal proberen mag ook.We noemen dit (hier) een selectie-taak.

Opdracht 4 (type d)

Je ziet hier onder een grafische weergave van twee variabelen in de tijd: BV en ECFV. Welke waarden hebben de hier in weergegeven variabelen na een minuut? Typ die twee waarden - in de vakjes daar onder - zo nauwkeurig mogelijk in.(Je mag een komma , of een punt . gebruiken; dat maakt ons niet uit.)

We noemen dit (hier) een aflees-taak.

Opdracht 5 (type e)

Je ziet hier onder een schuifje (een scroll bar). Stel de waarde 88 mee in.

hsb: ( xxx )

We noemen dit (hier) een instel-taak.

Opdracht 6 (type f)

Wat zag u zo al? Schrijf de uitkomsten hieronder in een of meer van de vakjes op. (U mag scrollen. U mag intypen wat u wilt, getallen, letters, woorden of commentaar)We noemen dit (hier) een intyp-taak.EINDE

Enschede, 1998; updated: 6 juni 2001