www.ismakogieCW.nl

Na de koude winter is de lente erg welkom. Alle dikke winterkleren de kast in en dunnere kleren aan waarin we losser en luchtiger kunnen bewegen. Vaker op de fiets of lopend naar buiten zal ons goed doen. In deze nieuwbrief een ingezonden brief op het ontwerp van een ‘robotvest’ om je houding te corrigeren, een toevoeging aan alle overbodige apps; een praktijkonderzoek hoevaak en hoe we gaan staan en gaan zitten en een ismakogisch advies. Het foto-item gaat ook over dit onderwerp. Verder een impressie van een cursist wat ismakogie voor haar betekent; een verslag van de winterworkshop en de aankondiging van de zomerworkshops. Je kunt je al inschrijven.

Ingezonden brieven ‘Robotvest is overbodige app’
In februari presenteerden Geke Ludden en Angelika Mader, onderzoekers van de Universiteit Twente (UT), samen met modeontwerpster Hellen van Rees bij het Fair FashionTech-evenement in het DesignLab van de UT een ‘robotvest’ dat een por geeft om je houding te corrigeren als je krom zit. Het ontwerp kreeg veel publiciteit. De Volkskrant, publiceerde het op de wetenschapspagina, was er positief over en wekte onterecht de indruk dat het vest al op de markt is. RTL Nieuws en De Twentsche Courant Tubantia waren veel terughoudender. Omdat het hele plan niet gebaseerd is op anatomisch onderzoek en gedegen effecten van gebruikers, heb ik alle drie een ingezonden brief gestuurd waarin ik zeg dat dit vest weer iets toevoegt aan allerlei overbodige appjes e.d. Mensen kunnen beter leren zich bewust te worden van hun houding en hun houding leren te corrigeren met ismakogie.
Lees verder bij publciteit

Onderzoek en advies
Ga om het half uur staan/zitten en verbeter je techniek

Een van de dagelijkse bewegingen waarop ismakogie zich richt is ‘gaan staan en gaan zitten’ waarbij we vooral de bovenbeen- en bekkenbodemspieren en de buik- en rugspieren trainen. Om iets op te rapen gebruiken we bij voorkeur ook deze techniek (door de knieën). Ik was benieuwd hoe vaak we deze bewegingen op één dag maken, wat de ervaringen hierbij zijn en of deze om een ismakogisch advies vragen. In de afgelopen maand hebben 27 cursisten dit één dag met gemiddelde activiteiten geteld. Gaan zitten was één en gaan staan was één tel. De leeftijd van de cursisten ligt tussen de 47 en 78 jaar en allen zijn van het vrouwelijke geslacht.
In de bespreking van de resultaten zijn cursisten verwonderd over de hoge aantallen. De meeste scores liggen tussen de 70 en 100, enkelen liggen behoorlijk hoger, de hoogste score is 210. Cursisten hebben qua frequentie de norm gehaald, maar de tussentijden zijn erg verschillend en vooral bij zittende activiteiten vaak te lang.
Het tellen vroeg om concentratie en is daardoor een goede oefening in bewustwording. Ook viel op dat de technische uitvoering niet altijd klopt. Op basis van studie adviseer ik om om het halve uur te gaan staan/zitten. Voor verbetering van de techniek verwijs ik naar het foto-item van deze maand op mijn site en naar de ismakogielessen.
Geen harde conclusie, maar we hebben van dit onderzoek veel geleerd. Vervolgonderzoek is aan te bevelen.Lees verder bij nieuw

Toelichting foto-item ‘Gaan zitten en gaan staan’
Het foto-item ‘Gaan zitten en gaan staan’ op mijn site sluit aan bij het onderzoek en advies hierover. Een actieve, sterke bekkenbodem beschermt de buikorganen, voorkomt incontinentie, is goed voor de potentie en houdt in samenwerking met de buik- en rugspieren het bekken op zijn plaats. Sterke en actieve bovenbeenspieren ontlasten de knieën en de heupgewrichten.
Lees verder bij nieuw

Ismakogie sluit beter aan bij mijn dagelijks leven
Zo’n 20 jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met ismakogie door een krantenartikel, geschreven door Elly Hoekstra. Ik had toen lage rugklachten en een frozen shoulder die behandeld werden door een manueel therapeut. Veel pijn. Na een paar cortisoninjecties kon ik weer een beetje bewegen. Ik ben toen ismakogielessen gaan volgen bij Elly. Het resulteerde in een beter lichaamsbewustzijn, betere houding en de terugkeer van mijn levensvreugde en vitaliteit in het dagelijks leven. Op een gegeven moment kwam ik in aanraking met hathayoga en heb dat ook een aantal jaren gedaan. Maar ismakogie sluit beter aan bij het dagelijks leven en de oefeningen zijn makkelijker inpasbaar, net als mindfulness. Vorig jaar heb ik de lessen ismakogie, die Corry Westgeest is gaan geven na het overlijden van Elly, weer opgepakt en dat was voor mij een gevoel van thuiskomen! Het is een manier van leven voor mij geworden waarbij ik net als bij verschillende plekken in de natuur mijn energie voel stromen (foto). Ik functioneer er prima mee. Ik hoop dat nog heel lang vol te houden onder de enthousiaste en deskundige leiding van Corry.
Jennie Dekker, 65 jaar, Hengelo

Zomerworkshops Enschede, zaterdagen 19 mei, 16 juni en 11 aug.
Tijdens het zomerreces missen veel cursisten de ismakogie, daarnaast vragen mensen uit andere plaatsen ook om workshops. Deze zomer organiseer ik drie workshops, allemaal op zaterdag van 13.30 tot 16.00 uur in de workshoptuin van het prachtige Park Puuroord In Enschede/Boekelo. Hoewel in elke workshop de samenwerking van alle spiergroepen aan bod komt, heeft elke workshop een ander thema waar extra aandacht aan wordt besteed.

19 mei ‘Voeten brengen je lichaam in beweging'. Letterlijk wat betreft verplaatsing, maar vooral wat betreft de spierwerking in je hele lichaam. Een mooie uitspraak is: Beweeg je teen en voel je kruin.
11 juni ‘De bovenbenen en bekkenbodem sterk en actief'. Dit sluit aan bij het beschreven onderzoek, het advies en het foto-item ‘Gaan zitten en gaan staan’.
11 augustus ‘Ismakogie van top tot teen’. Ervaren wat ismakogie voor jou kan betekenen.

We oefenen bij voorkeur buiten. Draag makkelijke kleding. We zijn in de natuur, bedek je armen en benen. Het park Puuroord is zowel per auto als met openbaar vervoer makkelijk te bereiken.
Lees verder bij nieuw

Verslag winterworkshop 2017 op 16 december 2017
Het thema 'Balans in je bewegen' sluit aan bij de sneeuwval van die week. Want, door even scheef op je voeten of te ver naar achteren te gaan staan, ga je onderuit. Balans heeft te maken met je lichaam en je geest. Niet van alles tegelijk doen, niet overhaasten maar met aandacht rustig bewegen en ademen, attent zijn op de samenwerking van de spiergroepen (buigers en strekkers) en de spieren de kans geven om zich rustig aan te spannen en minstens even rustig de spanning terug te laten vloeien. Dit spreekt aan en ontlokt bij een van de deelnemers de opmerking: ‘Oh, wat is het heerlijk om hier te zijn.’ De theoretische uitgangspunten worden verwerkt in allerlei oefeningen. Tot slot een massage van de rug met zachte balletjes. Het voelen van de spierwerking is voor de deelnemers die nu kennismaken met ismakogie wennen en best wel inspannend. Mooi is, dat iedereen een goed gevoel heeft over de middag en een aantal deelnemers in januari de cursus gaan volgen.
Lees verder bij nieuw

Leuk als jullie reageren.
Corry Westgeest


Deze nieuwsbrief is een uitgave van de ismakogiepraktijk van Corry Westgeest. Doorsturen van deze nieuwsbrief wordt op prijs gesteld.
Wijzigingen s.v.p. doorgeven aan de afzender, klik op beantwoorden.
Lukt dit niet, neem dan contact op met Corry Westgeest.

ismakogieCW@tiscali.nl - tel: 0031 (0)53 4763881

Volgende editie juni/juli 2018

Tussendoor nieuws op de site: www.ismakogieCW.nl