www.ismakogie.nl

Het mooie nazomerweer is een verrassing. Nog even nagenieten van het luchtige zomergevoel. Dit gevoel proberen we natuurlijk vast te houden, ismakogie is hier een goed hulpmiddel bij. Bewust bewegen voor een betere houding en activering van ons lichaam, inclusief de hersenen en onze geest. Ismakogie maakt blij, geeft een goed gevoel. Het seizoen is al gestart met het jaarlijkse docentenweekend met Weense docenten. Dit jaar stond het samenspel van de spieren van het lichaam en het gezicht centraal. In veel plaatsen beginnen binnenkort de cursussen weer. Kijk voor een cursus bij jou in de omgeving op de verenigingssite, zie url links boven. We wensen cursisten, studenten en docenten een fijn ‘beweegseizoen’.


Alle studenten van de vakopleiding gaan naar het tweede jaar
Het eerste jaar van de vakopleiding is afgesloten met een (in)spannende toetsdag. Alle studenten gaan naar het tweede jaar. Gefeliciteerd! In het tweede jaar ligt de nadruk op zelf doen, zowel qua persoonlijke verdieping als qua lesgeven. Dus veel praktisch oefenen met elkaar, huiswerkopdrachten maken, interactieve lessen met video-opnames, stagelopen, een werkstuk maken en aan het eind van het lesjaar het examen en de diplomering. Wij wensen de groep veel studieplezier en het verheugt ons dat er na volgend jaar in nog meer plaatsen ismakogie gegeven wordt.

Nationale sportweek, start van het seizoen, 17-25 september 2016
De dertiende Nationale Sportweek is vanaf 2016 in september en valt vanaf dit jaar samen met de Europese Week van de Sport, een initiatief van de Europese Commissie. Het doel is om sporten en lichaamsbeweging in Europa te bevorderen. De Nationale Sportweek valt ook samen met het moment waarop veel verenigingen en clubs hun deuren opnieuw openen. De start van het seizoen vieren we door heel Nederland. De slagzin is: ‘Ik neem je mee’, want samen stimuleert altijd. Onze vereniging heeft zich bij dit initiatief aangesloten. In Amersfoort verzorgt Annemieke Carbo een workshop, in St. Anthonis doet Jeanne Albers dat, in Venray Margo Raaijmakers en in Enschede geeft Corry Westgeest een open les.
Kijk voor het ismakogieprogramma op www.ismakogie.nl en voor het algemene programma op www.nationalesportweek.nl

Iris van der Wal (foto), docent anatomie-fysiologie
Anatomie is het vakgebied waarin men zich bezighoudt met de structuur, functie en ontwikkeling van de weefsels en organen waaruit het menselijk lichaam is samengesteld. Deze definitie van anatomie klinkt nou niet meteen aantrekkelijk. Maar anatomie is een stuk leuker en interessanter dan je in eerste instantie zou verwachten.
Sinds het najaar van 2015 geef ik de lessen anatomie (en fysiologie) aan de opleiding, met veel plezier. Hoewel ik vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut voornamelijk medisch kijk naar mensen, maak ik tijdens de lessen steeds weer de koppeling naar de ismakogie. Want hoe bewegen we nou precies tijdens een ismakogische oefening? En wat is er nodig om een beweging tot stand te brengen? Voor velen is de bouw van ons lichaam en ons doen en laten niet vanzelfsprekend. Regelmatig krijg ik in mijn werk vragen als: ‘heeft iedereen buikspieren?’, ‘hoe ziet een schoudergewricht eruit?’.
Willen wij kunnen voelen en waarnemen tijdens de Ismakogie, dan mag kennis over de anatomie niet ontbreken!

Zitten met pit, kwestie van weerstand zoeken
Te lang en te slecht zitten van de jeugd is in de publiciteit. Nederland is zelfs kampioen slecht zitten van Europa: steeds meer kinderen moeten naar de fysiotherapeut met klachten. Niet iets om trots op te zijn. Al eerder werd hierop geattendeerd. Hebben we niet geluisterd, niet nagedacht, er te weinig aan gedaan? Het gaat natuurlijk niet alleen om jongeren, ouderen kunnen er ook wat van, kijk maar om je heen. De ismakogie pleit vooral voor preventieve acties. Kernpunt bij zitten/staan met pit, is het gegeven dat je om je spieren aan te kunnen spannen weerstand nodig hebt. We zien dat bij alle sporten. Bij zwemmen geeft het water de weerstand, bij tennissen het racket, bij hardlopen de grond, enz. Deze techniek kun je heel goed gebruiken bij je dagelijkse bezigheden, één van de basisuitgangspunten van ismakogie. Probeer het uit: Ga op een kruk zitten en voel dat je je voeten en je zitbotjes nodig hebt om overeind te blijven. Door de druk op je voeten en zitbotjes af te wisselen, spannen en ontspannen je spieren zich. Je gaat vanzelf meer rechtop zitten. Met dit spierenspel kun je de hele dag je lichaam, je hersenen en je geest actief houden.

Start van de vooropleiding in januari
Bij voldoende deelname start er per 1 januari een vooropleiding. Hiervoor zijn kennismakingsbijeenkomsten gehouden in Zwolle, Den Haag en Dordrecht. Tijdens de vooropleiding doe je veel oefeningen en bewegingen om aan den lijve te ervaren wat ismakogie in je lichaam en je geest doet. Je leert de toepasselijke anatomische begrippen en terminologie en oriënteert je op het beroep ismakogiedocent. De vooropleiding is een belangrijke basis en een voorwaarde tot toelating voor de opleiding tot vakdocent. De lesdagen zijn één hele zaterdag per 14 dagen van januari tot juni. De vooropleiding wordt afgesloten met een certificaat.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op: www.ismakogie.nl

Even voorstellen: docent Ann van Meekeren (foto) uit Pannerden

In 1994 kwam ismakogie op mijn pad. Mijn nicht volgde de vakopleiding en wilde les leren geven. De juiste houding in zitten, staan en lopen, de kleine bewegingen en dat alles toepassen in je dagelijkse leven, sprak me erg aan. Na 5 jaar les, leek het me fijn om de vakopleiding te volgen. Niet eens met de bedoeling om zelf les te gaan geven, ik had toch al een druk leven. Twee kinderen en met mijn man leidde ik ons fruitbedrijf. Het was meer investeren in mezelf en de interesse in het menselijk lichaam, de gezondheid, sport en bewegen. Ik merkte steeds meer, hoe belangrijk het is om les te geven. ‘Iedereen moet weten wat ismakogie is’. In 2001 ben ik geslaagd en les gaan geven in Pannerden en omgeving. Van 2001 tot 2013 heb ik dat ook gedaan in het noorden van het land en sinds 2015 geef ik les aan de vakopleiding. Cursisten en studenten hebben al snel een aha-erlebnis en dan worden de lessen steeds leuker.
En dan te bedenken dat Anne Seidel dat allemaal bedacht heeft, geweldig!

Advies ismakogie na valpartij
Een gebeurtenis op mijn vakantie bewees weer eens hoe belangrijk Ismakogie is. Op de camping viel een vrouw van 55 jaar hard achterover op haar rug. Ik ging naar haar toe en vertelde dat ik EHBO’er ben. Ik verzorgde haar tot de ziekenwagen kwam. Terug uit het ziekenhuis had ze nog veel pijn en kon bijna niet bewegen. Met veel pijnstillers is ze de nacht ingegaan. De volgende ochtend was ze nog heel stijf en probeerde met flinke, draaiende bewegingen alles weer een beetje soepel te maken. Ik heb haar toen een paar oefeningen geadviseerd die we met Ismakogie ook dikwijls doen. Het zgn. achtje draaien op de voetsteunpunten, eventueel ondersteund met de handen, doe alsof je een grote bal tussen de handen hebt. Mijn raad was: ‘niet te veel en zachtjes’. Toen we de dag erna voor ons vertrek poolshoogte kwamen nemen, omhelsde de vrouw mij en bedankte me voor de goede tips. Ze had er inmiddels al baat bij. Nadat ze het woord ‘ismakogie’ opgeschreven had, dat is toch moeilijk te onthouden, zijn we vertrokken. Ik was blij dat ik wat ik van docent Corry Westgeest geleerd heb een beetje kon overdragen.
Joke te Wierike, 64 jaar, Enschede.

Geslaagde workshopdag in Dordrecht

Op zaterdag 27 augustus was er weer een goed bezochte workshopdag in Balletschool De Singel in Dordrecht waar Marianne Wolder (foto) de deelnemers kennis liet maken met de mooie manier van bewegen van Ismakogie. De deelnemers kwamen uit diverse disciplines: dans, yoga, de schoonheidsverzorging, en het bedrijfsleven. Zij waren zeer geïnteresseerd, stelden volop vragen en hadden duidelijk baat bij Ismakogie. Specifiek een deelneemster met de ziekte Parkinson gaf aan dat zij door het uitvoeren van de zachte bewegingen haar lichaam toch wat beter kon ontspannen dan zij met andere bewegingsmethoden kan. Voldaan en geïnspireerd ging men aan het einde van de dag naar huis. Enkelen denken erover in 2017 de vooropleiding te gaan volgen.
Kijk voor informatie op: www.ismakogie.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Nederlandse Anne Seidel Ismakogie Vereniging. Haar leden zijn docenten. De verspreiding gaat via het secretariaat en via leden/docenten naar cursisten en andere belangstellenden. Doorsturen van deze nieuwsbrief stellen wij op prijs. Wijzigingen kunnen het beste doorgegeven worden aan de afzender, klik op beantwoorden. Lukt dit niet, neem dan contact op met het secretariaat. Om je bericht te kunnen verwerken, is vermelding van je naam en adres noodzakelijk.

Corry Westgeest, eindredacteur
ismakogieCW@tiscali.nl - tel: 0031 (0)53 4763881

Volgende editie december 2016

Tussendoor nieuws op de site: www.ismakogie.nl


Terug