St. Janschool


35 kinderen van 10 jaar doen enthousiast Ismakogie

 
 


Mag de mevrouw van de Ismakogielessen ook komen, vroeg groep 6 aan 'juf' Anoek van Dormolen van de St. Janschool in Enschede, bij de bespreking van het programma van de week 'Gezond eten en meer bewegen". Anoek is sinds september 2007 cursist. Zij is 25 jaar, 1 meter 84 lang en had veel last van rug- en hoofdpijnklachten. Vaker horen we hoe zij de kinderen vertelt wat wij tijdens de les gedaan hebben. Naast het voordoen van oefeningen, vraagt zij de kinderen ook haar te corrigeren als zij toch weer in elkaar gaat zitten, de benen verstrengelt etc. Ik had al eens geopperd om een les in de klas te doen. Anoek was hier enthousiast over. Deze gezondheidsweek leek ons een heel goed moment.
Van tevoren hebben Anouk en ik wat dingen besproken; wat kan in de klas, hoe bewaart Anoek de orde, de kinderen weten niets van anatomie, aandachtspunten, hoelang kan de les duren etc.
Op vrijdag plannen we de les aan het begin van de middag.

 
 

St. Janschool

Eerst stelt Anoek mij voor. Ik begin met te vertellen wie professor Anne Seidel en wat Ismakogie is aan de hand van een boekenlegger met de definitie. Bij de uitleg van 'körpereigene Ordnungsgesetze', vliegen de vingers onhoog. 'Kijk, ik kan dit, ik kan dat, mijn moeder doet yoga en kan, mag ik dit voordoen.... Bij de uitleg van de anatomie, spier- en zenuwstelsel en bloedsomloop, het belang van een goede houding en zacht bewegen, verdringen de kinderen zich om mij heen om op de platen te kunnen kijken. Tijdens het bespreken, het voelen hoe je ismakogisch het beste kunt zitten, valt op dat de tafeltjes en

 
 

stoeltjes niet altijd van de goede hoogte zijn en een aantal kinderen zegt vrij snel dat ze hier moe van worden. Dan gaan we allerlei oefeningen doen, waarbij ik vooral let op afwisseling in zitten, staan en lopen. De reacties van de kinderen zijn erg leuk en het is wonderbaarlijk welke spieren zij voelen. Zo wordt bij een lange neus maken, onmiddellijk Pinokkio geroepen en de combinatie met de bekkenbodem gevoeld. Na wat oefeningen met balletjes sluit ik de les af met 5 do en don't. Ieder kind krijgt deze op een strookje en de grote plaat waarop ze staan komt aan de muur te hangen. Hierna is het voor hen buitenspelen en vakantie.

St. Janschool

 
 

Na de vakantie komen de foto's op de schoolsite en twee reacties van kinderen. Van Anoek hoor ik dat er veel naar de items op de plaat wordt gewezen. Ze zegt dat het een goede invloed heeft dat naast haar ook een deskundige van buiten over houding en beweging is komen praten.
Het was geweldig zoals de kinderen anderhalf uur meegedaan hebben. Heel enthousiast, leergierig en betrokken bij vragen van andere kinderen. Vijfendertig kinderen is eigenlijk te veel, maar dit kon goed doordat Anoek, die al heel wat van Ismakogie afweet, achter in de klas de kinderen ook corrigeerde.

Sam Schippers
Wij gingen met Corry Westgeest iets doen met ismakogie. We moesten recht opzitten want als je het verkeerd deed was niet goed. Omdat bij kinderen alles nog in de groei was en dan kunnen jou botten en spieren verkeerd groeien en dan kun je later krom of scheef gaan lopen.

En ieder kind moest met nog iemand in je schouderblad drukken dan kun je een beetje weten waar je schouderblad zit. En Corry Westgeest moest ook iets doen met Maxima & Beatrix en het was heel heel LEUK!!!!!!!!!!!

 
 

St. Janschool

Ismakogie
Wij hebben een tijdje geleden ismakogie gehad. Dat houdt in: in een goede houding zitten /staan.
De mevrouw, Corry Westgeest, leerde ons in een goede houding te gaan staan of zitten.
En het lijkt makkelijk maar dat is het niet.
Je raakt uitgeput met al die opdrachten om recht te blijven staan.
Maar toch is het leuk om te doen. Het gaat ook steeds beter in de klas.
Je moet ook fit zijn want dat helpt goed.
Groetjes,
Romee uit S6

 
 


Terug