Worshops bij gemeente Enschede

    Eind 2014 vonden er 2 workshops plaats bij personeel van de gemeente Enschede op initiatief van de Personeelsvereniging. Bijna alle deelnemers hadden een administratieve functie. Naast het algemene deel werd er aandacht besteed aan werkgerelateerde oefeningen. Bij beide bijeenomsten werd er enthousiast meegedaan.


Terug