Onderzoek en advies ‘Gaan staan en gaan zitten’
Ga om het half uur staan/zitten en verbeter je techniek

Een van de dagelijkse bewegingen waarop ismakogie zich richt is ‘gaan staan en gaan zitten’ waarbij we vooral de bovenbeen- en bekkenbodemspieren en de buik- en rugspieren trainen. Om iets op te rapen gebruiken we bij voorkeur ook deze techniek (door de knieën). Ik was benieuwd hoe vaak we dit op één dag doen, wat de ervaringen hierbij zijn en of deze om een ismakogisch advies vragen. In de afgelopen maand hebben 27 cursisten dit één dag met gemiddelde bezigheden geteld. Niet iedereen deed mee, sommigen vanwege hun vakantie en anderen omdat ze de tel kwijtraakten.

Hoe is er geteld?
Gaan staan is één tel en gaan zitten is één tel. Bij vergelijkingen met andere tellingen is het aantal omgerekend. We hebben gediscussieerd welke bewegingen hier onder vallen: toiletbezoek, iets doen met door de knieën gaan: veters vastmaken (zorg), iets oprapen, op de fiets stappen, iets pakken waarbij een grote stap gemaakt moet worden (trap, kist). Een twijfelgeval is traplopen.

De score, leeftijdsgroep en
De scores lopen erg uiteen. De meeste scores liggen tussen de 70 en 100, enkelen scoren behoorlijk wat hoger, de hoogste is 210. De leeftijden liggen tussen de 47 en 78 jaar en allen zijn van het vrouwelijke geslacht.

De ervaringen
- Het vraagt om concentratie en is daardoor een goede oefening in bewustwording. Het verwondert veel cursisten dat we dit zo vaak doen en dat het aantal keren per persoon, maar zeker ook per dag, zo verschillend is. Cursisten met vaste werktijden scoren hoger dan de groep die niet aan vaste werktijden gebonden is. De hoge scores corresponderen met enige uitzondering voor een paar ouderen met de leeftijdsgroep van 47 tot 67 jaar. De lagere scores corresponderen met de leeftijdsgroep van 68 tot 78. Bij beroepen met vaste werktijden en wisselende diensten valt op dat de score lager is als er geen tijd is om te gaan zitten (verpleging, horeca). Opvallend is ook dat de score op vrije dagen doorgaans lager is.
- Erg wisselend zijn de tussentijden. Bij zittende werkzaamheden, achter de naaimachine en computer, bezig met de administratie, tv kijken, boeken lezen, auto rijden en treinreizen is de tussentijd vaak te lang. Daar staat tegenover dat er hoog gescoord wordt bij een vast oefenprogramma in de ochtend (+136) en sporten (+40).
- De tijdsduur waarover geteld is, is niet afgesproken. Een aantal hebben dit wel opgeschreven.
- We doen dit technisch niet altijd goed.

Advies ‘ga om de 20 of 30 minuten staan/zitten’
De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan te lang zitten. Het belangrijkste punt waar naar gekeken wordt, is hoeveel uur we per dag zitten, maar helaas is er over de frequentie en interval van gaan zitten en gaan staan nog weinig onderzocht. Uit het telonderzoek blijkt het ‘te lang achter elkaar zitten’ een item te zijn wat om nadere uitwerking vraagt. Op zoek naar informatie vond ik een Nederlandse website en mijn Belgische collega Nellie Bos, die op dit moment een cursus op dit gebied volgt, adviseerde mij een Vlaamse website*. Beide websites gaan over het aantal keren dat we dienen te gaan staan en te gaan zitten. Hierbij vragen ze nadrukkelijk aandacht voor de frequentie en de interval. Zij adviseren om om de twintig tot dertig minuten te gaan staan/zitten, rondlopen hoeft niet persé.

Advies vanuit de ismakogie
Ga om het half uur staan/zitten en verbeter de techniek

In de ismakogie leren we bewegelijk en actief te zitten met het doel om de spieren actief te houden. Omdat ‘gaan staan en gaan zitten’ hier een integraal onderdeel van is, adviseer ik om om het half uur te gaan staan/zitten. Per dag wordt dit, uitgaande van een gemiddelde van 8 uur slapen en 16 uur op zijn, 32 keer per dag.
- Cursisten halen de norm qua frequentie maar niet qua interval, dit is een interessant verbeterpunt. Opmerkelijk is dat de cursisten de norm van 32 keer per dag erg laag vinden.
- Een ander verbeterpunt betreft de techniek volgens de ismakogie. In het kader van deze publicatie verwijs ik naar de instructie hierover op de homepagina van mijn site en de toelichting bij het foto-item ‘gaan zitten en gaan staan’.

Opmerking over het effect
Een actieve, sterke bekkenbodem beschermt de buikorganen, voorkomt incontinentie, is goed voor de potentie en houdt in samenwerking met de buik- en rugspieren het bekken op zijn plaats. Sterke en actieve bovenbeenspieren ontlasten de knieën en de heupgewrichten, en houden de stofwisseling en de hersenactiviteiten op peil.

Door training wordt gaan staan en gaan zitten een totaalbeweging waarbij de spierspanning doorstroomt van je voeten tot in het puntje van je neus.

Aanbevelingen voor verder onderzoeker
Dit onderzoek is een eerste aanzet waar we veel van geleerd hebben. Harde conclusies zijn er echter niet te trekken want het aantal cursisten is niet representatie en een controlegroep ontbrak. Een vervolg onderzoek met o.a. de geadviseerde uur- en dagnorm voor het gaan staan en gaan zitten en aandacht voor verbetering van de techniek is aan te bevelen.

URL's:
niet meer dan 4 uur per dag zitten
hoelang mag je stilzitten

Graag hoor ik je ervaringen.

Klik voor de praktijkgegevens op:

Terug