LEREN, WERKEN EN DOEN

Drie feiten: Iedereen zit achter een scherm; alles is digitaal; interactief; dynamisch en teacher-free.

Beeldschermen

20 jaar geleden durfte niemand te denken dat werken en leren achter een beeldscherm zo snel op op een dergelijke grote schaal zou gebeuren; en nu gebeurt dat gewoon elke dag aan de hand van platte tekst en gewone plaatjes; bij miljoenen mensen die gewoon elke dag een paar uur achter een PC zitten.

Geen uitleg; gewoon doen

Niet alleen wordt er gewerkt en naar plaatjes gekeken, maar ook naar bewegende beelden en tegelijkertijd worden er - haast vanzelf - dingen geleerd: gewoon spelenderwijs, zonder dat iemand of iets een persoon hoeft aan te zetten tot leren of de persoon in kwestie onmiddelijk hoeft te instrueren. Hoewel dat ook allemaal heel natuurlijk is te doen achter een computer op internet.

Alles is digitaal

Heel veel volwassenen en kinderen zitten halve of hele dagen achter een beeldscherm. Alle content is tegenwoordig digitaal: teksten, beelden, geluiden en video; je kunt het zo gek niet noemen.

Alles gaat spelenderwijs

Als men aan het surfen is of iets opgestuurt krijgt, leest men teksten en neemt men dat op in het werk-geheugen en komen dingen daarna - vanzelf - in het lange-termijngeheugen. Men leert; dat staat vast. Al doende wordt er geleerd; spelenderwijs; werkenderwijs. En dat alles achter een beeldscherm.

Bepaalde wetenschappers zaten te hoog in de boom

Bepaalde wetenschappers hadden tot een jaar of vijf geleden enorme overspannen ideeen en verwachtingen van 'tutoriele courseware', 'Computer Assisted Instruction' (CAI), Computer Ondersteund Onderwijs (COO), Artificiele Intelligentie (AI) en dergelijke. Men had er vaak absolute ideeen over. Voorwaarden voor succes. En nu is het een succes; maar op een andere manier dan men had gedacht. Wetenschappers hadden vaak hele hoogdravende ideeen en voorstellingen van courseware of AI. Maar achteraf gezien hadden ze veel te vaak en veel te veel hoogdravende ideeen van goed courseware en goede AI. Feitelijk zaten ze toen luchtkastelen te bouwen. Ook informatici. Niemand zocht het dicht bij huis. Eenvoudige files met platte tekst en simpele codes. Het succes is juist gaan zitten in de gewone platte lineaire tekst en ascii-georienteerde dingen.

Succes heeft vele vaders?

Het succes van de gewone wetenschappers, die rustig bleven voortbouwden aan hun eigen ideeen, hun eigen concepten en hun eigen idee van prototypes, en op massa-schaal dachten, is waarheid geworden. De uitvinder van de gewone HTML-tags en voor hem de uitvinder van drag-and-drop en de desk-top werden in hun tijd - nog niet zo lang geleden - door bepaalde lieden echt niet direct serieus genomen.

De gewone instrumentatietechnologen hebben uiteindelijk een geweldig succes behaald. 'Toegepaste Onderwijskunde' (TO) en de vakgroep 'Instrumantiatietechnolgie' (ISM) hebben daar in belangrijk mate toe bijgedragen. Honderden miljoenen zitten tegenwoordig achter een beeldscherm; alle contents en veel meer is digitaal; en alles is teacherfree. Men begrijpt en men leert; spelenderwijs. Niet alles is nog rijp; niet alles is nog doordacht; maar de contouren van een nieuwe maatschappij tekenen zich af.

We mogen trots zijn dat we hier aan hebben meegewerkt

Enschede, 10 sept. 2001; updated jan. 31, 2002 en May 1, 2002