IMEDIAKUNDE

Een inleiding in de instrumentatietechnolgie en de mediakunde

De volgende onderdelen komen aan de orde: instrument, instrumentatietechnologie, media, mediatechnolgie, software, software technologie, software engineering, learning machines (leermiddelen), teaching machines (instructiemiddelen), zender, ontvanger, communicatie, communicatiemodel, ontwerper, informatietheorie, leerdoelen, context, gebeurtenissen, relaties, assimilatie, accomodatie, passief, actief en exploreren

Door: A. Dirkzwager, Toegepaste Onderwijskunde, Enschede. (De oorspronkelijke eerste versie van deze tekst is uit 1983 en jarenlang gebruikt bij het vak 'instrumentatietheorie'; de tekst is bewerkt in 1997 door anderen.)


Een instrument is een interface tussen de mens en zijn omgeving. Een interface is de koppeling, vormt de verbinding tussen twee systemen en is als zodanig tegelijkertijd datgene wat die twee systemen van elkaar scheidt. Een instrument maakt contact tussen mens en omgeving mogelijk maar vormt tegelijkertijd de scheidslijn tussen beide.

Voor de uitgebreide, lange tekst zie hoofdstuk 1 van mijn nederlandstalige boek ......