Interview in Natuur en Techniek
(Mei 2003)

met Rik Min

Over drie fundamenteel verschillende soorten van interactief onderwijs

en het virtueel klaslokaal

Cognitieve overload
Doorgaans moet de leergierige internetbezoeker zelf zijn weg vinden in de enorme hoeveelheid informatie. Dat is nog niet zo eenvoudig. Rik Min van de faculteit Toegepaste Onderwijskunde van de Universiteit Twente: "Zet een student in een bibliotheek, en hij heeft alle informatie voorhanden die hij maar nodig heeft. Dan dreigt echter een cognitieve overload. Dat geldt ook voor het internet. Waar begin je, wat is relevant, wat niet? Goede begeleiding is nodig, bijvoorbeeld via coaching op afstand".

Deze eerste vorm van e-learning is zuiver gebaseerd op informatie-aanbod. Het lijkt op de klassieke zelfstudieboeken. Vele websites leveren kennis, van eenvoudige teksten tot video, geïllustreerd met animaties en simulaties. Ook e-Books, met bewegende animaties en simulaties, bieden informatie aan de zelfstudent. "Van al deze vormen zijn op internet nog weinig goede voorbeelden te vinden", verklaart Min.

De populairste vorm van e-learning, vertelt Min, is het gebruik van internet als communicatiemedium. Dit is distance learning. Met een course-managementsysteem als Blackboard of TeleTOP stelt een docent tekstdocumenten, spreadsheets en presentaties aan zijn studenten beschikbaar. In feite is dit traditioneel onderwijs, waar 'een draadje' de verbinding vormt in plaats van dat student en docent face-to-face contact hebben. "Het voordeel is dat studenten in deeltijd de studie kunnen volgen en thuis kunnen werken. Het nadeel is de demotivatie, doordat ze niemand zien. Enkele jaren geleden leidde dat hier zelfs tot een 'opstand' van de studenten."

De derde vorm van e-learning, naast

het elektronische informatie-aanbod en distance learning, zijn de echte leermiddelen om iets te trainen of inzichten te verwerven. Ontdekomgevingen zijn daar een voorbeeld van, ofwel omgevingen waarin een student zelf kan experimenteren, maar ook leeromgevingen met een ingeblikte coach, bijvoorbeeld op video. Tot de volwaardige interactieve intelligente en dynamische leermiddelen behoren uiteraard simulaties en virtual-realityprogramma's.
Bij distance learning is coaching (echter) onmisbaar....

Communicatiemedium
Rik Min ontwikkelt in Enschede met zijn medewerkers vele 'tools' voor e-learning. Mins aandacht gaat vooral uit naar de echte leermiddelen zoals micro-werelden, applets en interactieve simulaties. Anderen ontwikkelen in Twente tools voor distance learning (TeleTOP) en boeken met dynamische content. Daarbij vormt het uitgangspunt niet dat er kan worden bezuinigd op docenten, benadrukt Min. Het gaat om goed onderwijs, en hoe je dat met inzet van ict kan bereiken. Op de campus van de Universiteit Twente beschikt iedere student over een snelle internetverbinding, en kan veel studiemateriaal via internet worden aangeboden. Dat betreft niet alleen informatie, maar bijvoorbeeld ook java-applets, programma's en spreadsheets.

Op een website publiceert Min een boek over multimediale leermiddelen, die hij aanpast aan de ontwikkelingen in zijn vakgebied. Zijn studenten zullen na hun studie bijdragen aan de volgende generatie e-learning-methoden en andere digitale leermiddelen. Hij ziet de huidige hausse in e-learning als een empirisch onderzoek, waarbij de ontwikkelaars leren van de fouten. "Van de tien initiatieven levert er slechts één een goed voorbeeld."

meer volledige tekst over soorten e-Learning / virtueel klaslokaal (wel gebaseerd op interview in Natuur en Techniek)

Voor meer informatie: http://users.edte.utwente.nl/min

Enschede, Mei 2003