Java-applet: nieuwe ontwikkelingen op het gebied van computersimulaties

Door Rik Min

Gepubliceerd in : Tijdschrift voor hoger onderwijs & managment ...... (1997).

Key-words: instructie, studeerbaarheid, instructiemiddelen, leermiddelen.

Computer-based simulaties hebben veel toepassingen in het hoger onderwijs. Ze kunnen worden gebruikt als leermiddel om inzicht te krijgen in bepaalde dynamische fenomenen die je op een andere manier onmogelijk of moeilijk kunt demonstreren en bestuderen. Dergelijke interactieve leermiddelen op cd-rom of cd-i leveren echter problemen op, vooral als een docent een programma op een docentonafhankelijke of intensievere manier wil gebruiken. Logistieke problemen, zoals een tekort aan werkplekken met een goede cd-rom voorziening. Maar ook en vooral problemen van hanteerbaarheid en het actueel houden van de software, bijvoorbeeld als een docent al zijn studenten tegelijkertijd met een schijfje wil laten werken of als hij de software wil aanpassen.

Bij simulaties gaat het om de juiste balans tussen een open leeromgeving en een zekere mate van coaching. Het simulatieprogramma is een vast gegeven, ontwikkeld door een leermiddelenontwerper of een uitgever. Het instructiemateriaal echter moet flexibel zijn. Lesmateriaal dat niet door de docent kan worden aangepast loopt de kans ongebruikt te blijven. Simulaties zijn pas compleet als de docent aan een les aangepaste instructies en opdrachten kan maken. Goede opdrachten en goede coaching zijn een voorwaarde willen studente er wat van opsteken. Het WWW in combinatie met de programmeertaal java, biedt hiertoe ongekende mogelijkheden

Online

Java is de enige programmeertaal die op het Web is te gebruiken en die platformonafhankelijk is. Je kan programma's geschreven in java dus op elke computer draaien. Je hebt er geen speciaal bedieningssysteem of hardware voor nodig. Java maakt het mogelijk om online met allerhande onderwijskundig interessante software te werken. Zogeheten java-applets zijn kleine applicaties die met java zijn geschreven. Zo'n applet kan een simulatie of educatieve game zijn. Dat betekent dat je gratis op het Web simulaties kunt draaien en altijd de nieuwste versie hebt. Deze applets zijn bovendien in het algemeen interactief. Dat geeft onderwijskundig veel nieuwe mogelijkheden. De docent kan zijn opdrachten instructies op zijn eigen Web page met de pagina's met applets combineren. Zo ontstaat de gewenste balans tussen open leren en coaching.

De docent kan zelf de opdrachten bedenken, maar hij kan ze ook van het Web halen, ze eventueel vertalen en aanpassen en op zijn eigen site zetten. De student moet dan interactief en online op het Web, binnen een redelijke tijd een probleem analyseren en oplossen. Hij mag daartoe alle informatie die zich op de betreffende pages of site bevindt gebruiken. Hij zal van Web-pagina naar Web-pagina surfen of Web-pagina's naast een simulatieleggen om een uitleg of instructie nog eens na te lezen. Studenten vinden dit soort doe-omgevingen leuk. Ze raken er sterk door gemotiveerd en kunnen helemaal in het onderwerp opgaan. Het gevaar bestaat wel dat ze op het Web verdwalen. De docent moet dat koste wat het kost zien te voorkomen. Dat kan door goed instructiemateriaal en goede opdrachten, het liefst zoveel mogelijk als Web pagina.

Voordelen

Het Web, in combinatie met Java en java-applet, biedt ten opzichte van stand alone multimedia producten specifieke voordelen. Het Web is qua vermogen (performance) niet beter of sneller dan cd-rom of cd-i. Maar snelheid is bij veel soorten leeractiviteiten helemaal niet nodig. De kracht van het Web zit in de actualiteit van het aanbod, de veelheid van het gebodenen en de gemakkelijke manier van werken. Het switchen van het een naar het ander gaat probleemloos. De producten die het Web kan leveren in de vorm van applets, leiden tot nieuwe en zinnige manieren van werken. Wel vereist het Web meestal een aangepaste onderwijskundige of didactische aanpak, want elk medium heeft zin eigen weerbarstigheden.

Referenties

Min, R, (1997)
Voorbeelden van java-applets zijn te zien op de volgende lokaties:

 • http://www.to.utwente.nl/prj/min/Java/examples.html
 • http://www.to.utwente.nl/user/ism/min/personal.htm

  Min, R, (1997)
  Tijdschrift voor hoger onderwijs & managment.

  Min, R, (1997)
  Internet .....

  Min, R, (1997)
  Boek .....