Deze website wordt nog wel onderhouden maar in verband met het overlijden van Corry niet meer uitgebreid.


     Ismakogie:
     Een houdings- en bewegingsleer
     Rustige spiertraining
     Methode professor Anne Seidel
     (Wenen 1900 - 1997)

Zonder spierpijn
Zonder inspanning
Zonder apparatuur
Zonder speciale kleding


Docent Corry Westgeest
(1946 - 2023)

Opleiding en passie

Wat is Ismakogie?
Basishouding en bewegingen
Lesmogelijkheden groepscursus
Informatie en verslagen workshops
Ismakogie nieuwsbrieven
Ervaringen van cursisten
Reacties onderzoek van de TC Tubantia
Basisoefeningen op DVD of USB stick
Projecten en contacten
Publiciteit

Afstudeerscriptie / Contact Praktijk voor Ismakogie / Ned. Anne Seidel Ismakogievereniging